Over Maaike de Boois

Maaike de Boois is doctor in de sociologie en docent Nederlands. Zij is werkzaam voor de drie Reclasseringsorganisaties als bestuurssecretaris en programmamanager. De drie reclasseringsorganisaties zijn het Leger des Heils Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. Hiervoor was zij werkzaam bij Reclassering Nederland als projectleider en als regiosecretaris in regio Noord West (Amsterdam). Tot 2018 werkte Maaike als onderzoeker en projectleider bij Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Werken in justitieel kader. Zij participeerde in het onderzoek naar ZSM-werkplaatsen (2015-2016) en was projectleider van het vierjarig Raak Pro-onderzoek Werkalliantie (2015-2019). Daarnaast was zij senior adviseur kwaliteitszorg Onderzoek bij Hogeschool Utrecht.

Verder is Maaike lid van de Commissie van Toezicht (DJI) van de penitentiaire inrichting Zuid Oost, locatie Roermond. Daarnaast zij actief als voorzitter van (onderwijs)accreditaties en is gecertificeerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In haar vrije tijd is Maaike voorzitter van de Kring van Amsterdamse Sociologen, de alumnikring Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.
In 2018 rondde Maaike haar proefschrift af over de geschiedenis van de Nederlandse andragologie. Lees ook dit artikel in NRC (9/5/18): Een studie om de wereld te verbeteren.

Maaike begon haar carrière als docent Nederlandse literatuur en poëzie in Houston, Texas. Zij keerde terug vanuit de Verenigde Staten om sociologie te studeren. Zij studeerde af als Master of Science in de Organisatiesociologie aangevuld met vakken uit de organisatiepsychologie: besluitvorming, onderhandelen en conflicthantering. Tegelijkertijd gaf zij tweede en vreemde taalonderwijs Nederlands voor hoog- en laagopgeleiden, evenals alfabetisering van anderstaligen. Sinds 2008 is Maaike werkzaam in de context van het recht.

Kenmerkend voor al haar werkzaamheden is de vertaling van brede maatschappelijke ontwikkelingen naar de uitvoeringsmogelijkheden in de werkpraktijk.

Maaike woont met haar partner Dimitri en hun twee kinderen in Maastricht.