Over Maaike de Boois

Maaike de Boois is socioloog en docent Nederlands. Momenteel is zij werkzaam als onderzoeker en projectleider bij Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Werken in justitieel kader. Zij participeerde in het onderzoek naar ZSM-werkplaatsen (2015-2016) en is projectleider van het vierjarig Raak Pro-onderzoek Werkalliantie (2015-2019).

Naast haar werk bij het lectoraat is Maaike beleidsmedewerker Kwaliteitszorg Onderzoek bij Hogeschool Utrecht. In die functie geeft zij vorm aan de kwaliteitszorg voor alle kenniscentra van Hogeschool Utrecht en ondersteunt de directeuren kenniscentrum en de lectoren bij interne en externe beoordelingsprocessen.

Zelf is zij ook actief als voorzitter van (onderwijs)accreditaties en is gecertifieerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
In 2018 rondde Maaike haar proefschrift af over de geschiedenis van de Nederlandse andragologie. Lees ook dit artikel in NRC (9/5/18): Een studie om de wereld te verbeteren. Naast andragoloog Henk Wesseling vertelt Maaike over de ontwikkelingen en definities van de veelzijdige sociale wetenschap.

Maaike begon haar carrière als docent Nederlandse literatuur en poëzie in Houston, Texas. Zij keerde terug vanuit de Verenigde Staten om sociologie te studeren. Zij studeerde af als Master of Science in de Organisatiesociologie aangevuld met vakken uit de organisatiepsychologie: besluitvorming, onderhandelen en conflicthantering. Tegelijkertijd gaf zij tweede en vreemde taalonderwijs Nederlands voor hoog- en laagopgeleiden, evenals alfabetisering van anderstaligen.

Sinds 2006 is zij in dienst van Hogeschool Utrecht. Zij heeft daar met veel plezier gewerkt als docent bij Sociaal Juridische Dienstverlening. Vooral in het deeltijdonderwijs lag haar hart. Naast haar lessen was Maaike ook altijd projectleider: het G5-project Samen voor Succes, een project gericht op inclusie van studenten van diverse achtergronden en projecten om het taal- en communicatieonderwijs te verstevigen binnen opleidingen. Naast die werkzaamheden hield ze zich al bezig met accreditatie van opleidingen.

Kenmerkend voor al haar werkzaamheden is de vertaling van brede maatschappelijke ontwikkelingen naar de uitvoeringsmogelijkheden in de werkpraktijk.

Maaike woont met haar partner Dimitri en hun twee kinderen in Amsterdam.