Over Maaike de Boois

Maaike de Boois is doctor in de sociologie, gepromoveerd op de disciplinevorming van de Nederlandse andragologie. Zij verdiept zich in vakgebieden die gaan over professionele interventies in het leven van volwassenen, zowel in haar werk bij de reclassering als in de studie naar de andragologie. In de andragologie betrof dit primair interventies in een vrijwillige context. Bij reclasseren vindt het professioneel handelen plaats binnen een gedwongen, justitiële context.

Maaike is werkzaam voor de drie Reclasseringsorganisaties als bestuurssecretaris en programmamanager. De drie reclasseringsorganisaties zijn het Leger des Heils Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. Tevens is zij lid van de Commissie van Toezicht (DJI) van de penitentiaire inrichting Zuid Oost, locatie Roermond. Verder is zij lid van de commissie Integriteitsonderzoeken van D66.

In 2018 rondde Maaike haar proefschrift af over de geschiedenis van de Nederlandse andragologie. Lees ook dit artikel in NRC (9/5/18): Een studie om de wereld te verbeteren. Tot 2018 werkte Maaike als onderzoeker en projectleider bij Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Werken in justitieel kader. Zij participeerde in het onderzoek naar ZSM-werkplaatsen (2015-2016) en was projectleider van het vierjarig Raak Pro-onderzoek Werkalliantie (2015-2019). Daarnaast was zij senior adviseur kwaliteitszorg Onderzoek bij Hogeschool Utrecht.

Verder was Maaike actief als voorzitter van (onderwijs)accreditaties en is gecertificeerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In haar vrije tijd was Maaike lange tijd voorzitter van de Kring van Amsterdamse Sociologen, de alumnikring Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.

Maaike begon haar carrière als docent Nederlandse literatuur en poëzie in Houston, Texas. Zij keerde terug vanuit de Verenigde Staten om sociologie te studeren. Zij studeerde af als Master of Science in de Organisatiesociologie aangevuld met vakken uit de organisatiepsychologie: besluitvorming, onderhandelen en conflicthantering. Tegelijkertijd gaf zij tweede en vreemde taalonderwijs Nederlands voor hoog- en laagopgeleiden, evenals alfabetisering van anderstaligen. Sinds 2008 is Maaike werkzaam in de context van het recht.

Maaike woont met haar partner Dimitri en hun twee kinderen in Maastricht.